2014-2020 – Már él az új támogatási térkép!

Július elsején lépett hatályba Magyarország új regionális támogatási térképe, az a regionális besorolás, amely az európai uniós előírások alapján behatárolja az adható állami támogatások arányát a 2014-2020-as időszakra.

Az uniós szabály szerint a kevésbé fejlett régiók – ahol az egy főre jutó vásárlóerő paritáson számított GDP nem haladja meg az uniós átlag 75 százalékát – egész területén engedélyezett a támogatás nyújtása. A támogatási intenzitás maximális értékét a vásárlóerő paritáson számított egy főre jutó GDP 2008-2010 közötti átlaga alapján határozták meg.

Magyarország esetében a 2007-2013-as időszakban hatályos támogatási térképhez képest a közép-dunántúli és nyugat-regionális fejlesztési térképdunántúli régióban 5-5 százalékponttal 35, illetve 25 százalékra csökken az intenzitás mértéke. A regionális támogatások lehetséges maximális mértéke változatlanul 50 százalékos Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön, a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon.

Közép-Magyarországon Budapesten nagyvállalatoknak beruházási támogatás nem adható, Pest megyében pedig 82 településen 35 százalékra nő az intenzitás mértéke a 2007-2013 közötti időszakban hatályos 30 százalékhoz képest.

A területi besorolás alapján meghatározott támogatási intenzitások az egész ország területén, Budapesten is  – a szállítási ágazat és nagyberuházások kivételével – a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásainál 10 százalékponttal növelhetők.

A regionális nagyberuházásoknál az alkalmazható maximális támogatási intenzitás az 50 millió euró elszámolható költségrészig a területi besorolásban meghatározott mértékkel megegyezik, az 50 millió euró és a 100 millió euró közötti elszámolható költségrészre annak ötven százaléka, a 100 millió euró feletti elszámolható költségrészre pedig 34 százalék maradt, a korábbi időszak támogatási lehetőségeivel egyezően.

A fejlesztési támogatások arányának alakulása az egyes régiókban

Régió

A kedvezmény mértéke 2014. jún. 30-ig

A kedvezmény mértéke 2014. júl. 1-től

Közép-Magyarország

30%

0%

Budapest

10%

0%

Közép-Dunántúl

40%

35%

Nyugat-Dunántúl

30%

25%

Észak- Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl

50%

50%