A kkv-k eszközbeszerző, kapacitásbővítő beruházás támogatása – GINOP1.2.2-15

Cél: a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Pályázati forrás:  10 milliárd Ft, a szabad vállalkozási zónán, valamint a Közép-magyarországi régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd Ft.

 Elérhető támogatás:   5millió – 50 millió Ft. vissza nem térítendő , Támogatás intenzitása: 35 – 70%

Induló vállalkozás esetén max.10millió Ft.

20milliós támogatás megítélése esetén előleg igényelhető.

Megjelenés:  2015.június 9.

Beadható:   2015. július 09 –  2017. július 10.

 A pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek

akik

 • éves átlagos stat.létszáma: min.1fő
 • rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 • azon vállalkozások, akik még nem rendelkeznek egy lezárt üzleti évvel, de a támogatandó projektjük feldolgozóipari tevékenység fejlesztésére irányulnak. Ezen vállalkozásokra nem vonatkozik a minimum átlagos statisztikai állományi létszámra vonatkozó követelmény

Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye Magyarország területe, KIVÉVE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (Pest megye, Budapest)

Támogatható tevékenységek:

 • új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként)
 • anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 • Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikaieszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 • A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések(regionáls beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kerül sor

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
 • A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem
 • Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

 Minden költségtétel alátámasztására 3db magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges.

 A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló beruházások esetében kizárólag gyártó, feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek! 

A szabad vállalkozási zónák lista letölthető!

 Kötelező vállalások:

 • Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
 • nettó árbevétel növekedés: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel növekménye átlagosan legalább 5%, VAGY a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási összeget
 • A projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két teljes üzleti év személyi jellegű ráfordítása a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két üzleti évben átlagosan legalább 5%-kal növekszik
 • honlapkészítés

Új ingatlan beruházás esetén a fejlesztéssel érintett ingatlannak az alábbi energiahatékonysági elvárásoknak kell megfelelnie:

 • az ingatlan tetőszerkezetének legalább 30%-ának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbiekben napenergia nyerésére alkalmas eszközök hatékonyan kerüljenek telepítésre (pl.: tető megfelelő tájolása).
 • az érintett ingatlanban a nem termeléshez kapcsolódó hőenergia-igény legalább 50%-át megújuló energiaforrásból vagy villamos energia termelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával kell fedezni.

 ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén részletes építési, kivitelezési költségvetés szükséges

 Nem elszámolható költségek:

 • Nem fejleszthető az ásványvíz gyártására irányuló tevékenység, a PET palackok vagy előformák gyártására irányuló tevékenység, valamint olyan tevékenység, amelynek eredményeképp létrejövő termék PET palackban kerül forgalomba hozatalra
 • támogatást igénylő saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, szolgáltatás
 • támogatást igénylő önmagától, partner vagy kapcsolt vállalkozástól beszerzendő gépek berendezések, immateriális javak, szolgáltatások stb.
 • A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,
 • a nem gyártáshoz kapcsolódó fosszilis tüzelő berendezés és a hozzá tartozó energiatároló és szállító berendezés költsége,
 • pelletáló és brikettáló berendezések költsége, kivéve, ha a projekt a támogatást igénylő termelő tevékenységéből származó melléktermék tovább-feldolgozására irányul,
 • garanciális költségek,
 • a támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,
 • franchise díj,
 • Előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés,menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervekkészítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),
 • Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,
 • Kamatköltségek,
 • Működési és általános költségek (rezsi),
 • Reprezentációs költségek,
 • Utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan,vagy vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható),
 • Kiszállási díj,
 • Jogszabályfrissítési díj,
 • Fordítási költségek,
 • Levonható ÁFA.
 • jármű (gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű), pótkocsi, félpótkocsi beszerzése,
 • földmunkagépek, útépítőgépek,
 • szerszámkészlet,
 • műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
 • meglévő gépek átalakításának költségei, még akkor sem, ha az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere megváltozik,
 • eszközök leszerelési költsége,
 • szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége,
 • azon eszközök, berendezések, amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt bérleti vagy
 • egyéb hasonló konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a támogatást igénylőnél bármely telephelyen már használatban voltak,
 • irodabútor,
 • készletek beszerzése,
 • termelési és/vagy szolgáltatási jellegű licenc, know-how éves ismétlődő (megújítási, forgalom utáni) díja,
 • nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a szoftverek kivételével,
 • infrastrukturális és ingatlan beruházás esetében nem elszámolható költségtételnek minősülnek a bontási, deponálási, takarítási, kertépítési, a bontási törmelék elszállítási, anyagigazgatási költségek (ingatlan bővítése, átalakítása esetén sem elszámolható), valamint az árkockázati fedezet, saját kivitelezésre fordított összeg,
 • informatikai eszközök felújítási, karbantartási költsége,
 • terméktámogatási díj,
 • webtárhely bérleti díjának ho

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre.