A mikro-, kis és középvállalkozások külpiaci megjelenésének támogatása

Cél:  mikro-, kis- és középvállalkozásoktámogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletembertalálkozók megszervezésében. Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaciversenyben való eredményes részvételhez szükséges tudás biztosítása által.

Pályázati forrás:  5 milliárd Ft.

 Elérhető támogatás:
-50%támogatás, vissza nem térítendő
– Min. 1,5 millió – max.20 millió Ft.
– előleg igénylésére nincs lehetőség

Megjelenés: 2015.május 22.

Beadható:  2015.június 22 – 2017.június 22.

A pályázók köre: mikro-, kis és középvállalkozások, akik

 • éves átlagos stat.létszáma a legutolsó lezárt teljes üzleti évben 2fő
 • magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedéssel bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi,
 • nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.
 • rendelkezik az előző két lezárt üzleti évben export árbevétellel

Jogi forma:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazd.társaság
 • egyéni vállalkozó, egyéni cég
 • szövetkezet

Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye Magyarország területe, KIVÉVE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (Pest megye, Budapest)

Támogatható tevékenységek köre

A pályázat támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap létrehozását és piackutatás elvégzését. A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység
 • beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
 • kiállítóhelyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek (pl. személyzeti belépők építés és bontás idejére, behajtási engedélyek építés és bontás idején a kiállítás területére, víz- és áramfogyasztás, stb.),
 • kötelező regisztráció/katalógusbeiktatás költsége,
 • területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek (Pl: AUMA, kötelező biztosítás)

2. Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység

 • terembérlet díja, dekorációs költségek, technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás stb.),
 • sajtótájékoztató költsége

A fenti 1. és 2. pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók

 1. Piacra jutás támogatása – önállóan nem támogatható
 • marketingeszközök (nem terjesztési célból készülő, többször használatos) elkészítése, beszerzése,
 • média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége
 • grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek (a nem terjesztési célból készülő marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez kapcsolódóan)
 • árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács igénybevétele
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei
 • árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei legfeljebb két fő részére,
 • szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékben, legfeljebb két fő részére, a kiállítási napok száma + 3, de legfeljebb 6 éjszakára,

  2. Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható

 • idegen nyelvű honlap kialakításához vagy meglévő honlap idegen-nyelvű továbbfejlesztéséhez kapcsolódó:
 • domain név regisztráció (regisztrálni kívánt pontos domain név meghatározásával és feltüntetésével)
 • webtárhely,
 • szoftverek,
 • programozás és betanítás díja.
 1. Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/embernap)
 • külső szakértő szervezet által nyújtott, az árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).
 1. Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható (max. 500.000 Ft)
 2. Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható
 • szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége, amely során a szabadalmi ügyvivő, ügyvédi iroda, illetve a szabadalmi hatóság díjai számolhatóak el.
 • minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos, az akkreditációval rendelkező szervezet azon költsége, amely során megállapításra kerül, hogy a termék minősége megfelel-e a vonatkozó szabvány által előírt követelményeknek
 • h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható (max. 5%, ill. max. nettó 96.000 Ft/embernap)
 • Szabványügyi testületek (Pl. Magyar Szabványügyi Testület) által elismert szabványok vonatkozásában az arra akkreditációval rendelkező szervezet által a termék gyártásához vagy a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan nyújtott tanácsadás díja. A szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei (pl. újdonságkutatás, védjegykutatás, szabadalomtisztasági kutatás, oltalomképességi vélemény)

Minden költségtétel alátámasztására 3db magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges.

 Kötelező vállalások:

 • Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmitevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania.
 • Piackutatás elkészítése: a piacra juttatnikívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatástvégez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása

Nem részesülhet támogatásban:

 • amely, vagy amelynek 100%-os tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalata nem rendelkezik legalább két lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
 • amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételnek) az 50%-át;
 • amely jelen projektjének igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét;
 • amelynek nem volt export árbevétele az előző két lezárt üzleti év beszámolói alapján;
 • amely a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kívánja felhasználni, nevezetesen az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást;
 • amely vagy amelynek a partner- vagy kapcsolt vállalkozása ezen Felhívás keretében, adott naptári évben már részesült támogatásban;
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül