A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése VP4-10.2.1.-15

Támogatás célja:  az alacsony létszámmal rendelkező védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták nőivarú – baromfifélék esetén vegyes ivarú – állományának a fajták eredeti tartási-, takarmányozási körülményekhez hasonló, in situ feltételek közötti, tenyésztésben történő életképes populációjának fenntartása a genetikai állomány megőrzéséről és az adott állatfajták fennmaradását biztosító tenyésztési programokról szóló jogszabályok keretein belül.

Támogatható tevékenységek:  A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet által törzskönyvezett nőivarú egyedek, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományok tartása.

Támogatható állatfajták listáját lásd az összefoglaló végén

Területi korlátozás: A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése Magyarország egész területén megvalósulhat azzal, hogy a támogatott állatokat Magyarország területén kell tartani (kivéve kiállítás, verseny).

Támogatásra jogosultak: Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be,

Támogatási kérelmet nyújthat be a felsorolt védett őshonos és veszélyeztetett, mezőgazdasági célra hasznosított állatfajták nőivarú egyedeit, baromfifélék esetében vegyes ivarú állományokat tartó, a génmegőrzésből származó többletköltségeket viselő, a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként bejegyzett állattartó.

Családi gazdálkodás estében támogatási kérelem benyújtására a családi gazdaság vezetője azon állatok vonatkozásában jogosult, amelyekre vonatkozóan a nyilvántartási rendszerekben az állatok tartójaként ő a bejegyzett állattartó.

Támogatás mértéke, formája: vissza nem térítendő támogatás

Fajta támog.max.összege

eurónak megfelelő

forint/egyed/év

szarvasmarhafélék 300
500
szamár 250
sertés 198
juh 57
kecske 57
tyúk 25
gyöngytyúk 25
kacsa 34
pulyka 44
lúd 50

Beadási idő:   A felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség.

 • február 1. és 2016. február 28. között
 • február 1. és 2017. február 28. között

A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.

Előny a pályázásnál / többletpont kapható:

 • támogatásra jogosult nőivarú állatállományának minél nagyobb hányadát kívánja az adott felhívásba bevonni
 • felsőfokú vagy középfokú agrárvégzettségért (felsőfokú 10, középfokú 5)
 • kis létszámú vonalakat fenntartók, a ritka és/vagy értékes öröklődő tulajdonsággal rendelkező egyedeket, állományokat tartó állattartók
 • akik a Vidékfejlesztési Program Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés intézkedésbe és/vagy az
 • Ökológiai gazdálkodás intézkedésbe támogatási kérelmet nyújtottak be.

Feltételek/Kötelezettségvállalások: 

 1. fajtatiszta – az adott fajta törzskönyvébe sorolt – ,magyar szürke szarvasmarha és magyar tarka szarvasmarha esetén „A” főtörzskönyvbe sorolt, és a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet igazolásával rendelkező nőivarú egyedeket, illetve baromfifélék esetében vegyes ivarú állományt tart;
 2. a támogatott állatokat saját tenyészetében, Magyarország területén tartja;
 3. a kötelezettségvállalási időszak első napján már rendelkezik az adott fajtára meghatározott minimum jogosult nőivarú állatlétszámnak megfelelő, vagy azt meghaladó egyedszámmal;
 • szarvasmarhafélék, bivaly és lófélék esetében fajtánként 1 egyed,
 • juh, kecske és sertés esetében fajtánként 10 egyed, valamint
 • baromfifélék esetében fajtánként 20 egyed

a minimális nőivarú állatlétszám.

 1. Tenyészet Információs Rendszerben legkésőbb a kötelezettség vállalási időszak első napjától (2016.01.01., illetve 2017.01.01.) a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel;
 2. a fajta fenntartásáért felelős tenyésztőszervezet tenyésztési programjában foglaltakat maradéktalanul betartja;
 3. a tenyésztőszervezet által a tenyésztési programban meghatározott naprakész tenyésztési dokumentációt vezet a tenyésztési program végrehajtásáról
 4. olyan – az egyes fajok ENAR, illetve az Országos Állattenyésztési Adatbázisnak megfelelő nyilvántartásban szereplő – azonosítóval ellátott állatokat, baromfifélék esetén állományokat tart, amelyek alapján az állatmozgások nyomon követése a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt biztosított
 5. a támogatás alapjául csak azok az egyedek, baromfifélék esetén törzsállományok szolgálhatnak, amelyek a kötelezettségvállalás kezdetekor elérik
 • ló és szamár esetén az 1 éves életkort,
 • juh és kecske esetén a 6 hónapos életkort,
 • magyar szürke szarvasmarha esetén a 3 éves életkort,
 • magyartarka szarvasmarha esetén a 2 éves életkort,
 • bivaly esetén a 2 éves életkort,
 • sertés esetén a 9 hónapos életkort,
 • baromfifélék esetén a 180 napos életkort.

VÉDETT ŐSHONOS ÉS VESZÉLYEZTETETT MEZŐGAZDASÁGI ÁLLATFAJTÁK

Faj Fajta
 Szarvasmarha:  magyar szürke szarvasmarha
 Bivaly:  magyar házibivaly
 Ló:  gidrán
   hucul
   kisbéri félvér
   lipicai
   furioso-north star
   nóniusz
   magyar hidegvérű
   shagya arab
 Szamár:  magyar parlagi szamár
 Sertés:  szőke mangalica
   fecskehasú mangalica
   vörös mangalica
 Juh:  hortobágyi (magyar) racka
   gyimesi racka
   tejelő cigája
   cigája
   cikta
 Kecske:  magyar parlagi kecske
 Tyúk:  sárga magyar tyúk
   kendermagos magyar tyúk
   fehér magyar tyúk
   fogolyszínű magyar tyúk
   fehér erdélyi kopasznyakú tyúk
   fekete erdélyi kopasznyakú tyúk
   kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk
 Gyöngytyúk:  magyar parlagi gyöngytyúk
 Kacsa:  tarka magyar kacsa
   fehér magyar kacsa
 Pulyka:  bronzpulyka
   rézpulyka
 Lúd:  fodros tollú magyar lúd
   magyar lúd

Veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták

Faj Fajta
 Szarvasmarha:  magyar tarka szarvasmarha
juh magyar merinó