Aki most lemarad, lehet hogy kimarad!

Régen várt pályázatok jelentek meg, kis- és középvállalkozások ezrei bővíthetik termelésüket, a 85 milliárdos keretösszeg elvileg két évre szól, de sokkal hamarabb is elfogyhat!

Az uniós fejlesztési források hivatalos pályázati oldalán június 8-án megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program két új kiírása, amelyek keretében a feldolgozóipari mikro-, kis- és középvállalkozások előtt nyílik meg a lehetőség, hogy 5 és 500 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesüljenek meglévő gyártási kapacitásuk fejlesztésére, gépek beszerzésére. A pályázókkal szemben támasztott feltétel a nem közép-magyarországi székhely, illetve telephely, a legalább egy teljes lezárt pénzügyi év és a legalább 1 fő átlagos statisztikai létszám.

A most két évre meghirdetett 85 milliárd forint olyan hatalmas támogatási keret, amelyre hosszú évek óta nem volt példa. Ugyanakkor, könnyen előfordulhat, hogy a rendelkezésre álló keret a tervezettnél jóval hamarabb elfogy. Aki ilyen jellegű beruházást tervez, lépnie kell; aki most lemarad, kimarad.”

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-1.2.1-15 kódszámú, június 8-án kiírt pályázatának feltételei szerint egyenként 50-500 millió forint támogatásra 2015. július 9. és 2017. július 10. között pályázhatnak azok a mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek legalább 1 főt foglalkoztatnak, székhelyük Budapesten, illetve Pest megyén kívül található, rendelkeznek legalább egy teljes lezárt pénzügyi évvel és termelési kapacitásukat kívánják bővíteni. A pályázat a feldolgozóipar vállalkozásait támogatja a textilipartól a járműiparig; a támogatott ágazatok pontos felsorolása a pályázati kiírásban megtalálható.

A másik most megnyíló pályázat a „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. Ennek célja a vállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása és a helyi gazdaság megerősítése. A pályázók 5 és 50 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el. A felhívás meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg szabad vállalkozási zónának minősülő településen megvalósuló fejlesztések esetén 10 milliárd forint, a szabad vállalkozási zónán, valamint Közép-Magyarország régión kívül megvalósuló fejlesztések esetén szintén 10 milliárd forint.

Mindkét kiírás esetében a támogatott vállalkozások az elnyert támogatást legalább 50 százalék önerővel olyan, a kapacitásfejlesztés költségeit fedező tevékenységekre, kiadásokra fordíthatják, mint az eszközbeszerzés, a beszerzett eszközhöz közvetlenül kapcsolódó ingatlanfejlesztés és informatikai fejlesztés. A kedvezményezett vállalkozások vállalják alkalmazotti bázislétszámuk legalább két éves fenntartását, a projekt fizikai zárása után a személyjellegű költségének összegének a bázisévhez viszonyított 5 százalékos növelését, valamint a nettó árbevételnek a bázisévhez viszonyított 5 százalékos növelését.

A pályázatok további feltételei itt elérhetők!

(PP)