Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása országos program

A program célja:

Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. Ennek érdekében a program segítséget nyújt üzleti tervük kialakításához ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozás induló költségeihez.
A program az Ifjúsági Garancia Program keretében valósul meg, így a munkaviszonnyal és tanulói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok vállalkozóvá válásához nyújt segítséget.

Ki vehet részt a programban?

  • A programban 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok vehetnek részt.
  • A programba más vállalkozásban többségi üzletrésztulajdonnal (50% feletti) nem rendelkező fiatalok jelentkezhetnek
  • A jelentkező fiatalok közül azok kerülnek kiválasztásra, akik vállalkozás indításához megalapozott ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűd-del rendelkeznek.

 A program részcéljai:

  • életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
  • élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással (piacszerzés, megtartás, bővítés, hálózatosodás, fenntarthatóság biztosítása);
  • a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése;
  • együttműködés kialakítása a régióban működő és a régiós határokon kívüli vállalkozások között, továbbá a régiók között a vállalkozásfejlesztést végző szervezetek között a szinergiák optimális kihasználása végett.

Mit nyújt a program?

A teljes program két komponens keretében valósul meg.

A programba kerülő fiatalok az első (A) komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

második (B) komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek az üzleti tervben rögzített költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

A program felépítése az Első komponensben

A fiatalok toborzása, tájékoztatása, informálása, elsősorban az Ifjúsági Garancia Programban dolgozó közreműködő ifjúsági tanácsadók feladata. Az ifjúsági tanácsadók a munkaügyi központok nyilvántartásban szereplő, a célcsoportba tartozó fiatalokat jelen program szolgáltató szervezetei felé közvetítik. Amennyiben a munkaügyi központ nem tud elegendő számú fiatalt kiközvetíteni, úgy a toborzás, a fiatalok felkutatása a Programot végrehajtó feladata.

A Programot végrehajtó, az életképes üzleti ötlettel rendelkező potenciális fiatal vállalkozókat egyéni tanácsadás és csoportos tájékoztató keretében segítik a vállalkozás indítására és önfoglalkoztatóvá válásra történő felkészülésben. Az egyének segítséget kérhetnek a piaci lehetőségek felkutatásához, a kiválasztott tevékenységhez szükséges kompetenciák, képzettség, gyakorlati feltételek meghatározásához. Az egyéni igények, szükségletek, előzetes tudásszint szerint a bevont fiatalok különböző típusú képzésekben vehetnek részt, jogi, pénzügyi tanácsadást kaphatnak, valamint segítségben részesülnek üzleti terveik elkészítésében. Az általános képzések és a tanácsadás a vállalkozásindítást támogató készségek, kompetenciák és ismeretek elsajátítását szolgálják. A magas színvonalú képzés biztosítja, hogy az első kiválasztás során szűrt jelentkezők nagy aránya legyen képes támogatásban részesíthető üzleti tervet elkészíteni.

A kidolgozott üzleti terveket a Programot végrehajtó szerv által vezetett és koordinált szakértői bizottság bírálja el, és jóváhagyás esetén javasolja támogatásra.

Az üzleti terv jóváhagyása nem jelent garanciát arra, hogy az abban foglalt tevékenységek támogatásra kerülnek.

Egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása támogatható a projekt keretében.

Amennyiben a projektben résztevő fiatalok közül kettő vagy annál több fő közös társas vállalkozás indítását tervezi, maximum egy közös üzleti terv elkészítése szükséges. Az igényelhető támogatás összege ebben az esetben is legfeljebb 3 millió Ft.

A mentori támogatás a program második szakaszában is biztosított, amely nem csak tanácsadást jelent, hanem egyfajta monitoring tevékenységet is. A Programot végrehajtó tevékenysége kiterjed a fenntartási időszakra is, a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomon követésére, utógondozására.

Programot megvalósító szervezetek

Régiók Megvalósító szervezetek Programhonlapon regisztráció lehetőség Központi e-mailcím
  

Dél-Alföld

konzorciumvezető: – Budapesti Politechnikum Alapítvány (BPA)

konzorciumi tagok:

– Közép Európai Ifjú Vállalkozókat Segítő Nonprofit Kft. (KEIV),

Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület (DARTKE)

 

www.gondolkozzokosan.hu

 

info@gondolkozzokosan.hu

 Dél-Dunántúl konzorciumvezető:- Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (FIVOSZ)

konzorciumi tagok:

– Magyar Iparszövetség (OKISZ),

– Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ),

– Vállalkozz Itthon Nonprofit Kft.

    www.vallalkozzitthon.hu/ginop522  ginop522@vallalkozzitthon.hu
  

Észak-Alföld

konzorciumvezető:- Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (SZPI)

konzorciumi tagok:

– Enterprise Hungary Nonprofit Kft. (EH) (konzorciumba történő bevonása folyamatban)

– Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület (IVE)

 

www.vallalkozzmagyarorszag.hu

 

 

vallalkozzmagyarorszag.ear@szpi.hu

 Észak-Magyarország konzorciumvezető:- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)

konzorciumi tagok:

– Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (NMRVA)

– Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség (ATÖSZ)

www.eszakmagyar.mva.hu eszakmagyar@mva.hu
 Közép-Dunántúl konzorciumvezető:- Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (SZPI)

konzorciumi tagok:

– Enterprise Hungary Nonprofit Kft. (EH) (konzorciumba történő bevonása folyamatban)

– Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesület (IVE)

 

www.vallalkozzmagyarorszag.hu vallalkozzmagyarorszag.kdr@szpi.hu
Közép-Magyarország Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) www.ofa.hu/vallalkozzitthonfiatal vallalkozzitthonfiatal@ofa.hu
Nyugat-Dunántúl konzorciumvezető:- Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA)

konzorciumi tagok:

– Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA)

www.nyugatdunantul.mva.hu nyugatdunantul@mva.hu

1 thought on “Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása országos program”

  1. Pingback: Multicash – Partner a fejlődésben – Már a Közép-Magyarországi Régióban is! Fiatalok Vállalkozóvá Válása Program

Comments are closed.