FIGYELEM! A KFT-k KÖTELEZŐ TÖRZSTŐKEEMELÉSÉNEK VÉGSŐ HATÁRIDEJE KÖZELEG!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a korlátolt felelősségű társaságoknak 2016. március 15. napjáig meg kell emelniük a törzstőkéjüket 3.000.000.-Ft-ra és dönteniük kell az új Ptk (2013. évi V. tv.) szerinti továbbműködésükről, a létesítő okiratokat az új törvény rendelkezéseivel összhangba kell hozzák. Ezen időponttól kezdve a jogi személy létesítő okirata már (jogszerűen) nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseivel összhangban nem álló előírást.

Az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről szóló döntést tartalmazó társasági határozatot és a változásbejegyzési kérelmet illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani, ha a létesítő okirat módosítása kizárólag az új Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás miatti módosításokat és törzstőke emelést tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén a változásbejegyzésért fizetni kell.

A Ptké. 15. §-a úgy rendelkezik, hogy azon céget, amely a fentiekben részletezett kötelességeinek határidőn túl tesz eleget, a cégbíróság a bejelentési kötelezettség késedelme miatti [Ctv. 34. § (2) bekezdés szerinti 50 000 forinttól 900 000 forintig terjedő] bírsággal sújtja. A bírság kiszabása kötelező, akár már egy napos késedelemnél is megállapítandó, csak a mérték meghatározásánál van mérlegelési lehetősége a cégbíróságnak.

Ha a cég a módosítást nem hajtja végre, a sorsa várhatóan a megszűntnek nyilvánítás és a kényszertörlés elrendelése, valamint az eltiltás alkalmazása lesz.

A várható óriási módosítási roham miatt ne várjanak az utolsó percig, tegyék meg a szükséges intézkedéseket! Ebben is szívesen állunk rendelkezésükre.

 

Irodánkkal együttműködő dr. Szeberényi Lívia ügyvéd az alábbi elérhetőségeken áll az Önök rendelkezésére.

(30/2021-579, 27/816-374, szeberenyi.livia@upcmail.hu, 2151 Fót, Szent Benedek park 11.)

 

Tisztelettel: Multicash