FIGYELEM!!! – Március 15-ig minden Bt. nézesse át a Társasági Szerződését!

Komoly büntetésre számíthatnak azok a betéti társaságok (bt), amelyek nem nyújtják be határidőre az új Polgári törvénykönyvvel (Ptk.) összhangba hozott alapító okiratukat a cégbíróságokhoz. Az Országos Bírósági Hivatal (OBH) javasolja jogi szakértők bevonását, ami minimum 20-30 ezres többletkiadással járhat a kisvállalkozásoknak.

Március 15-ig körülbelül 150 ezer társaságnak kell felülvizsgáltatnia a cég alapító okiratát, hogy az összhangban van-e az új Polgári törvénykönyv előírásaival – közölte az Országos Bírósági Hivatal. A felülvizsgálatra azért van szükség, mert a gazdasági társaságokról szóló törvényt (Gt.) tavaly hatályon kívül helyezték és minden, a vállalkozások működését szabályozó jogszabályt a Ptk.-ban vontak össze, ami tartalombéli különbséghez vezetett. A kiigazított szerződéseket április 15-ig kell beküldeni a cégbíróságoknak.

Csak akkor kell módosítani, ha az alapító okirat valamely pontja olyan konkrét Gt. paragrafusra hivatkozik, amelyet módosítottak, illetve nem ütközik a Ptk. eltérést nem engedő rendelkezéseibe. Az ügyintézéshez interneten is elérhető mintanyomtatvány tettek elérhetővé. Ha az dokumentum szövege arra hivatkozik, hogy valamely kérdésekben a Gt. rendelkezései az irányadók, akkor nem szükséges az átdolgozás, ugyanis ilyenkor automatikusan az új Ptk. számít mérvadónak. Nem szükséges olyankor sem átírni, ha cég első emberét nem ügyvezetőként nevezik meg, hanem maradt a régi üzletvezető vagy képviselői megjelölés. Az OBH szerint a felszámolás, végelszámolás vagy kényszertörlés alatt álló cégeknek sem kell semmilyen módosítást benyújtaniuk.

A hivatal felhívja a figyelmet, hogy a módosítást a vállalkozások mindenképpen hajtsák végre a határidőig, ugyanis egy későbbi ügyintézés során úgyis észreveszik a hiányosságot. Ebben az esetben 50 és 900 ezer forint közötti büntetést szab ki a hatóság. Biztosan kiadással kell számolniuk a vállalkozásoknak, ugyanis ügyvédek segítségét kell kérni. Ez minimum 20-30 ezer forintos kiadást jelent majd, még akkor is, ha a társasági szerződés nem szorul módosításra.

A szövetkezetek következnek

Legközelebb azon a 4000 szövetkezeten lesz a sor (a lakásszövetkezetek kivételt jelentenek), amelyek szövetkezeti törvényét kvázi újraírták, ezért valószínűsíthető, hogy az alapító okirat valamely pontja hivatkozik a korábbi jogszabályozásra. Az ő esetükben június 15-ig kell elfogadni az új szerződést, és július 15-ig kell benyújtani a bíróságok felé. Az OBH ugyanakkor azt javasolja, az új alapszabályt a mérleggel egyidőben fogadják el. Jövőre a korlátolt felelősségű társaságokon (kft.) és részvénytársaságokon (Rt.) lesz a sor. A kft.-knak az alapító okirat átírásán túl 3 millió forintra kell emelniük a jegyzett tőkéjüket, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaságoknak kötelezővé teszik a belépést a tőzsdére, ha ezt nem teszik meg, más társasági formában kell továbbműködniük.

 

Forrás: Pr7/birosag.hu