HOGYAN KÖNYVELJÜK A TÁMOGATÁSOKAT!!!

Megjelentek az első pályázati felhívások az Európai Unió új, 2014-2020-as költségvetési ciklusának regionális támogatásai kapcsán. Milyen szabályokra ügyeljen egy számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozás az elnyert támogatás kapcsán?

Az igényelt támogatás típusának meghatározásához elsőként a támogatási szerződés, megállapodás dokumentációjának áttekintése szükséges. Ennek tartalmi megítélése alapján tudjuk az elszámolás pontos beazonosítását megtenni, hiszen ez definiálja, hogy az adott támogatás mire használható fel.

A támogatások számviteli elszámolása szempontjából az alábbi csoportosításokat célszerű elkülöníteni:
– a támogatások célja szerint megkülönböztetünk működési célú, illetve fejlesztési célú támogatásokat;
– a támogatás finanszírozási formája szerint lehet visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás;
– megjelenési módja alapján lehet nem pénzben nyújtott támogatás, juttatás vagy pénzben nyújtott támogatás;
– forrásuk pedig származhat EU-s forrásból vagy belföldi – államháztartás alrendszerétől kapott, önkormányzati vagy alapítványi – forrásból is.

A számviteli elszámolás céljából fontos elkülönítenünk a működési célú (tevékenységhez kapott) és a fejlesztési célú támogatásokat. Működési célú támogatás esetében a vállalkozás működési költségeinek ellentételezésére kap támogatást (pld. munkavállalók képzési költségeire kapott támogatás, foglalkoztatottak megtartását célzó támogatás). Az ilyen, költségek ellentételezésére kapott támogatást egyéb bevételként kell elszámolni a 96-os számlaosztályban. Abban az esetben, amikor a támogatáshoz kapcsolódó költségek a tárgyévben még nem vagy csak részben merülnek fel, az összemérés elve értelmében a kapott támogatásnak azt a részét, amellyel szemben még nem merült fel költség, a bevételek passzív időbeli elhatárolásai között kell kimutatni.

A fejlesztési célú támogatásokat a vállalkozások hosszú távú fejlesztési céljai megvalósításának érdekében kapják és jövőre vonatkozó kötelezettségvállalásokat kell teljesíteniük a pályázatok feltételeiként (például eszközbeszerzésnél az eszköz hosszú távú használatának biztosítása, vagy egy adott térségben történő gazdasági tevékenység végzése meghatározott ideig és egyéb feltételek betartása mellett). Ezek a támogatások többnyire vissza nem térítendő támogatások, s mint ilyet, rendkívüli bevételként kell elszámolni a 98-as számlaosztályban. Az ilyen típusú támogatások megtérülése a támogatásból beszerzett eszköz megtérülésével párhuzamosan valósul meg, így a támogatásból származó bevétel nem vonatkozhat teljes egészében az átvétel üzleti évére. Az ilyen bevételeket a passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell elhatárolni és az eszköz értékcsökkenésének elszámolásával párhuzamosan – azaz, ahogyan az eszköz értéke költségként megjelenik a vállalkozó könyveiben – kell feloldani.

Előfordulhat, hogy a kapott támogatást vissza kell fizetni, mert a támogatási szerződés meghiúsul, vagy mert a támogatás igénybevételének feltételei nem teljesülnek. A visszafizetett fejlesztési támogatást a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg, illetve a korábban elhatárolt halasztott bevételt fel kell oldani.

A fejlesztési támogatások egy részét külön jogszabály rendelkezései alapján speciálisan a tőketartalék terhére kell elszámolni a pénzügyi rendezéssel egyidejűleg – ezt jellemzően a mezőgazdasági ágazatban, illetve a munkaerő képzésének céljára juttatott támogatások esetében írják elő. Amennyiben az ilyen támogatás folyósítását feltételekhez kötik, akkor a tőketartalékba elszámolt támogatást át kell vezetni a lekötött tartalékba és addig ott kell tartani, amíg a visszafizetési kötelezettség fennáll.