Így ellenőriz idén a NAV!!!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2015. évi ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges irányelveket és célokat. Az adóhatóság elsődleges célja idén a csalási struktúrák és az ezekben érintett adózók feltárása, de kiemelten figyelik az online pénztárgépeket és az EKAER-rendszer segítségével az árumozgásokat is.

Általános forgalmi adó

Az adóhatóság honlapján olvasható tájékoztató szerint az idei áfaellenőrzések elsődleges célja a legjellemzőbb csalási struktúrák és az abban érintett adózók feltárása, az elmaradt adókötelezettségek megállapítása, szankcionálása ésszükség esetén büntetőjogi felelősségre vonás  kezdeményezése.

A tájékoztató szerint a NAV idán kiemelt figyelmet fordít az Áfa- és jövedelemadó bevallások összhangjának hiányára, láncügyletek gyors feltárására. Fokozottabban vizsgálják majd az értékesítési láncolat közbenső szereplőit, az EKAER-rendszer segítségével pedig az áruk mozgatásával összefüggő visszaélések visszaszorítása is az egyik legfontosabb idei célkitűzés.

Fokozott ellenőrzésre számíthatnak a termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról bizonylat kiállítást elmulasztók, az adóminimalizálók, a szervezett csalásban résztvevő, fiktív számlát kibocsátó vállalkozások és az azokat irányítók, valamint az elektronikus kereskedelem szereplői – áll a tájékoztatóban.

Társasági adó

A társasági adóval kapcsolatos ellenőrzések fő célja az adóalap védelme. Az ellenőrzések során a NAV főként az indokolatlanul elszámolt költség-, ráfordításelemeket,  az adóalap módosító tételeket, a beruházásnak minősülő tételek elszámolásának helytállóságát, az agresszív adótervezést vizsgálja majd és kiemelt figyelmet fordít a transzferárak ellenőrzésére is.

Vizsgálják a támogatások felhasználását, szabályszerű igénybevételét is. Ide tartozik többek közt a fejlesztési adókedvezmény, a látvány-csapatsportok támogatása és az előadó-művészeti szervezet támogatása is.

Személyi jövedelemadó

Az adóhatóság tájékoztatőja szerint az szja-val kapcsolatosan az ellenőrzések elsődleges célja a jelentős jövedelmeket eltitkoló magánszemélyek vizsgálata. Közéjük tartoznak a jelentős kockázatot hordozó társaságok magánszemély tagjai, a vállalkozások pénzforgalmi számlájáról jelentős összegű készpénzt felvevő, de annak vállalkozási célú felhasználását igazolni nem képes, az adócsalás gyanús ügyletekkel érintett magánszemélyek, illetve a csőd-, a felszámolási és a kényszertörlési eljárások alá kerülő adózók vagyonát vagy jelentős jövedelmeket eltitkoló magánszemélyek.

A NAV figyelmére számíthatnak bevallási kötelezettségeiket nem teljesítő, atöbb éve veszteséges, de jelentős beruházást végrehajtó egyéni vállalkozók, a kiskereskedők, ha árbevételük és az értékesített készlet értéke aránytalan,, illetve azok az aktív korú egyéni vállalkozók is, akikről nem áll az adóhatóság rendelkezésére jövedelem információ.

Szintén kiemelten vizsgálja majd a NAV a bevallás benyújtását elmulasztó, vagy a jövedelmükett minimalizáló őstermelőket is.

Az egyes adónemektől független ellenőrzések többek közt az árumozgások valós idejű ellenőrzésére (EKAER), az online pénztárgépek használatának, és a készpénzforgalom ellenőrzésének szigorítására fókuszálnak 2015-ben – áll a NAV tájékoztatójában.

Az ellemőrizendő főbb tevékenységi körökről és az ellenőrzések további részleteiről itt tájékozódhat.