KERTÉSZETEK KORSZERŰSÍTÉSE PÁLYÁZATOK

A jelen felhívások célja a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének növelése az új, innovatív és környezetbarát kertészeti termesztés technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. 

 1. ÜLTETVÉNYTELEPÍTÉS TÁMOGATÁSA ÖNTÖZÉS KIALAKÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL  VP2-4.1.3.2-16

Cél: a kertészeti ágazaton belül a gyümölcstermesztés versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozása az új, innovatív és környezetbarát termesztési technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén.

Támogatható tevékenységek:  

 1. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.
 2. telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.
 3. a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.
 4. a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.
 5. a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények energiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max.75 millió Ft, kollektív projekt max. 150 millió Ft.

Benyújtás: 2016. március 9. – 2018. március 8. napjáig,

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.április 30., 2016.július 31.,  2016.október 31.,  2017.január 31., 2017.április 30., 2017.július 31., 2017.október 31., 2018.március 8.

2. GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE – VP2-4.1.3.3.-16

Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése.

 1. új cserjés típusú növényekből létrehozott ültetvény telepítése,
 2. új nem cserjés és félcserje típusú évelő növényekből létrehozott ültetvény telepítése
 3. cserjés típusú ültetvény területének növelése amennyiben a projekttel, a támogatást igénylő művelésében levő ültetvény mérete az adott fajból eléri a meghatározott legkisebb támogatható ültetvényméretet;
 4. cserjés típusú ültetvények faj- vagy fajtaszerkezetének korszerűsítéséhez vagy megváltoztatásához (ültetvénycsere)
 5. szükséges támrendszer kialakítása, átalakítása, felújítása
 6. gyomnövekedést gátló talajtakarás kialakítása, felújítása
 7. kerítés kialakítása, felújítása, abban az esetben, ha kapcsolódik a meghatározott tevékenységek valamelyikéhez.

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max.50 millió Ft, kollektív projekt max. 100 millió Ft.

Benyújtás: 2016. március 3. napjától 2018. március 2. napjáig

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.április 11., 2016.július 31.,  2016.október 31.,  2017.január 31., 2017.április 30., 2017.július 31., 2017.október 31., 2018.március 2.

3. ÜVEG- és FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERM. ENERGIA FELHASZNÁLÁS LEHETŐSÉGÉVEL – VP2-4.1.3.1-16

I. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése:

 1. új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése;
 2. új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése;
 3. új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése;
 4. blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése;
 5. telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése).

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:

 1. Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak világítási rendszerek korszerűsítése
 2. Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése
 3. Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházakhoz kapcsolódóan temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése.

III. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása:

 1. Geotermikus energia hasznosítása: új termelő kút/rendszer fúrása, használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projketek, geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése.
 2. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
 3. Egyéb megújuló energia hasznosítása: Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre, napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából,

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max.500 millió Ft, kollektív projekt max. 1000 millió Ft.

Benyújtás: 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.április 15., 2016.július 31., 2016.október 31., 2017.január 31., 2017.április 30., 2017.július 31., 2017.október 31., 2018.március 6.

4. GOMBAHÁZAK, HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSA, MEGLÉVŐK KORSZERŰSÍTÉSE – VP2-4.1.3.4-16

I.A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.

a) új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése
b) új gombatermesztő létesítmények építése,
c) új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,
d) telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

 1. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 2. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 3. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek világítási rendszereinek korszerűsítése.
 4. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek temperált levegőjű létesítményeinek (válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák)) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése
 5. Meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, szabályozott légterű tárolóként való hasznosítását lehetővé tevő korszerűsítése (gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek beszerzése/cseréje

III. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

 1. Geotermikus energia hasznosítása: új termelő kút/rendszer fúrása, használt termálvíz kezelését szolgáló technológiák beszerzése és az elhelyezését szolgáló projketek, geotermikus energiaellátás berendezéseinek korszerűsítése, új berendezések beszerzése.
 2. Biomassza, azon belül mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti és állattenyésztési melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari hulladék és egyéb melléktermék felhasználása használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre (kazánrendszer kiépítése).
 3. Egyéb megújuló energia hasznosítása: Napkollektorok alkalmazása használati meleg víz igény részbeni vagy teljes kielégítése céljából és/vagy fűtésrásegítésre, földhő kinyerésére hőszivattyú alkalmazása alapfűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre, napelemek alkalmazása hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából,

Igényelhető támogatás: egyéni projekt max.500 millió Ft, kollektív projekt max. 1000 millió Ft.

Benyújtás: 2016. március 4. napjától 2018. március 3. napjáig

a következő értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2016.április 11., 2016.július 15., 2016.október 14., 2017.január 16., 2017.április 14., 2017.július 16., 2017.október 16., 2018.március 3.

 MINDEN KERTÉSZETI KIÍRÁSBAN EGYSÉGES FELTÉTELEK:

Területi korlátozás: projekt megvalósítás helye teljes MAGYARORSZÁG (korlátozás nélkül)

Támogatásra jogosultak:

 1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó,

igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

 1. a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi10 formában is van lehetőség.
 2. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Támogatás mértéke, formája: vissza nem térítendő tőketámogatás

 

Régió Egyéni projekt kollektív projekt fiatal gazda
Közép-Magyarország 40% +10% +10%
Nyugat-Dunántúl 50% +10% +10%
Közép Dunántúl 50% +10% +10%
Dél-Dunántúl 50% +10% +10%
Észak –Magyarország 50% +10% +10%
Észak-Alföld 50% +10% +10%
Dél-Alföld 50% +10% +10%

 

 1. Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.
 2. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

Elszámolható költségek:

 • a projekt keretében a tevékenységenként elszámolható összes kiadás
 • kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek;
 • a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.
 • szükséges ingatlan vásárlása
 • üzemen belül megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés: kerítés, kialakítása
 • saját kivitelezésben elszámolt munkaművelet

Feltételek/Kötelezettségvállalások: 

 1. A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és költséghatékony módon kell összeállítani.
 2. támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen üzleti tervet kell benyújtania. Ennek keretében:
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg alatt egyszerűsített üzleti terv benyújtása kötelező,
 • 50 millió Ft teljes projektösszeg felett részletes üzleti terv benyújtása kötelező
 1. Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy mind a megvalósítási mind a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot illetve a foglalkoztatottak számának bővítésére tett vállalását.
 2. Energiahatékonyság javítását célzó projekt esetén legalább 10% egységnyi energiahatékonyság javulás teljesítése az elvárás
 3. Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be
 4. A kedvezményezett – egyszeri elszámolás kivételével – a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül köteles az első kifizetési kérelmét benyújtani, melyben a megítélt támogatási összeg legalább 10%-át kitevő összeggel köteles elszámolni.
 5. A kedvezményezett köteles a támogatói okirattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

Mérföldkő:

A projekt végrehajtása során legalább egy, legfeljebb négy mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni.

Projekt befejezettség: A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült.