Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése VEKOP-6.1.1-15

Cél:  A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

Elérhető támogatás: min.1 millió – max.400millió, 100% intenzitás

A pályázók köre:

 1. Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
 2. Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
 3. Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
 4. Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil
 5. szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
 6. Közalapítvány (GFO 561);
 7. Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);
 8. Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 11).

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség

Önállóan nem, de konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatást a következő szervezetek:

 • Megyei önkormányzat (GFO 321)
 • Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv) (GFO 325)
 • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön, közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
 • Vállalkozás (GFO 11), amelyben az állam vagy önkormányzat – együttesen vagy külön,közvetve vagy közvetlenül – 100%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik

Területi korlátozás:  Pest megye települései, kivéve Érd Megyei Jogú város és Budapest

Beadható2016.04.11. – 2016.05.31. illetve 2016.08.31. – 2016.11.30.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható  tevékenység

 1. Intézmény,/szolgáltatás infrastruktúrális fejlesztése, ezen belül:
 • bővítés, átalakítás, felújítás,
 • férőhelybővítés,
 • új telephely/szolgáltatás létesítése
 • új építés, ingatlankiváltás
 • udvar, játszóudvar felújítás
 • bezárt telephely újranyitás
 • szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése;
 • tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő helyiség létesítése, felújítása.
 1. eszközbeszerzés: bútorok, berendezési tárgyak, informatikai eszközök,

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység

 • akadálymentesítés
 • szórt azbeszt mentesítése
 • energiahatékonysági intézkedések
 • nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység

 • tanmedence felújítás, bővítés
 • gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany létesítése, fejlesztése
 • minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése.
 • bölcsöde alapfeladatain túli szolgáltatás
 • járműbeszerzés
 • megújuló energiaforrások alkalmazása

Szabályok, elvárások:

 • A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a projektarányos akadálymentesítés.
 • Infokommunikációs fejlesztések esetén kötelező az infokommunikációs akadálymentesítés.
 • Ha a támogatást igénylő települési önkormányzat, az igénylőnek igazolnia kell a helyi esélyegyenlőségi program meglétét
 • azon 300 millió Ft-ot meghaladó összes elszámolható összköltségű projektek esetében, amelyek befejezésüket követően nettó bevételt termelnek költség-haszon elemzést szükséges készíteni
 • Egy projekt keretében egy bölcsődei/óvodai intézmény, szolgáltatás feladatellátási helyeire/telephelyeire igényelhető támogatás. Lehetőség van arra, hogy egy projekt keretében: Több (óvoda esetében azonos OM azonosító szám alatt működő) feladatellátási hely/telephely fejlesztése valósuljon meg, a meghatározott maximálisan igényelhető támogatási összeg figyelembevételével. Ebben az esetben a feladatellátási helyek/telephelyek egy projekten belül fejlesztendőek.
 • Ingatlanvásárlás kizárólag önkormányzatok részére, és csak kivételes esetekben lehetséges, ha a támogatást igénylő települési önkormányzat alá tudja támasztani, hogy nem áll rendelkezésére olyan ingatlan, amelyet a gyermekek ellátására tudna hasznosítani.
 • A felhívásra benyújtható megkezdett projekthez igényelt támogatási kérelem, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
 • Fenntartási idő 5 év
 • A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak