Megjelentek a KERTÉSZETEK FEJLESZTÉSÉT, KORSZERŰSÍTÉSÉT támogató pályázatok!

Négy pályázati felhívás jelent meg a múlt héten a Kertészetek korszerűsítésének támogatása céljából. Az alábbi jogcímeken lehet pályázatokat benyújtani:

  1. Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatása öntözés kialakításának lehetőségével (VP2-4.1.3.2-16)
  2. Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése (VP2-4.1.3.3.-16)
  3. Kertészet korszerűsítése – gombaházak- hűtőházak létrehozása, meglévők korszerűsítése (VP2-4.1.3.4-16)
  4. Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználás lehetőségével (VP2-4.1.3.1-16)

Területi korlátozás: projekt megvalósítás helye teljes MAGYARORSZÁG (korlátozás nélkül)

Támogatásra jogosultak:

  1. főállású őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő főállású egyéni vállalkozó,

igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 6 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkezik (az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);

  1. a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi10 formában is van lehetőség.
  2. Termelői csoport, termelői szervezet abban az esetben is jogosult a támogatásra, amennyiben minden egyes tagja külön-külön megfelel a meghatározott jogosultsági feltételeknek.

Támogatás mértéke, formája: vissza nem térítendő tőketámogatás

Régió Egyéni projekt kollektív projekt fiatal gazda
Közép-Magyarország 40% +10% +10%
Nyugat-Dunántúl 50% +10% +10%
Közép Dunántúl 50% +10% +10%
Dél-Dunántúl 50% +10% +10%
Észak –Magyarország 50% +10% +10%
Észak-Alföld 50% +10% +10%
Dél-Alföld 50% +10% +10%

 Fiatal mezőgazdasági termelő számára 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

A célonkénti támogatható tevékenységekről, további feltételekről ITT olvashat bővebben.

Amennyiben pályázni szeretne, vagy kérdése van a pályázati lehetőségekkel kapcsolatban, keressen minket elérhetőségeinken!