Működési célú támogatás CIVIL SZERVEZETEK számára!

A tegnapi nap folyamán megjelent az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Alapkezelő) által meghirdetett nyílt pályázat  CIVIL SZERVEZETEK működési célú támogatására.

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

Pályázat benyújtására jogosultak:

  • szövetség vagy
  • alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)

A támogatás formája/mértéke: vissza nem térítendő támogatás
Tám.összeg: 250.000 – 3.000.000 Ft.
Maximális támogatási intenzitás 90%
Előleg igényelhető: az elnyert támogatás 100%-ig.
A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történhet

Figyelem: azon civil szervezetek számára, amelyek éves összes bevétele eléri vagy meghaladja az 50millió Ft-ot, csak visszatérítendő működési támogatás nyújtható!

A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

Elszámolható költségek

A támogatás terhére kizárólag a támogatási időszakon belül felmerült, és legkésőbb a támogatási időszak vége és az elszámolás benyújtására előírt határidő utolsó napja közötti időszakban pénzügyileg is teljesült költségek számolhatóak el a civil szervezet szakmai programjával összefüggésben.

Jelen pályázat terhére –a pályázó szervezet működésének fenntartását szolgáló – működési költség számolható el.

  • dologi kiadások
  • személyi jellegű kiadások
  • felhalmozási kiadások

A támogatás további feltételeiről részletesebben ITT olvashat.