MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS TAPASZTALATAI! – Alkalmi munkavállalással kapcsolatos szabályok

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket, az alkalmi munkavállalókkal kapcsolatos munkaügyi ellenőrzési tapasztalatokra:

–          az alkalmi munkavállaló bejelentése a munkába állás előtt történjen meg

–          fontos az aláírt jelenléti ív

–          egyszerűsített munkaszerződés kötelező,ha legalább 5 napot egyfolytában dolgozik

–          kiadási pénztárbizonylat kiállítása, a kifizetett munkabérről alkalmanként

FONTOS!!!  –  A pénztárbizonylatot az alkalmi munkavállaló írja alá, és az eredeti példányt kapja meg!

NEM ELÉG a jelenléti ív aláírása az átvett pénzösszeg igazolására!

munkavallalas_1

EGYSZERŰSÍTETT  FOGLALKOZTATÁS ALAPVETŐ SZABÁLYAI, BEJELENTÉSE ÉS ADÓZÁSA!

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

-összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül
-összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és
-egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony

1. Alkalmi munkavállói létszám:

-nem foglalkoztat főállású munkavállalót, az csa 1 alkalmi munkavállaló foglalkoztatására jogosult
-20 főállású alkalmazotti létszám alatt maximum 4 alkalmi munkavállalója lehet,
-20 főállású alkalmazott felett a munkavállalói létszám 20%-át veheti fel alkalmi munkavállalóként.

2. Turisztikai vagy mezőgazdasági idénymunkásnál az alkalmi munkaviszony hossza nem haladhatja meg a 120naptári napot,  valamint a munkaszerződésnek határozott időre kell szólnia

3. Az egyszerű foglalkoztatást be kell jelenteni az adóhivatal felé a 185-ös ügyfélszolgálati telefonszámon vagy interneten keresztül a 14T1042E nyomtatvány használatával.

4.Egyszerűsített vagy idénymunka esetén keletkező adókötelezettség, melyet a munkáltatónak kell megfizetni a tárgyhót követő hónap 12.napjáig az 1408-as bevallási nyomtatványon:

-turisztikai vagy mezőgazdasági munkások esetén: 500 Ft/nap/fő
-alkalmi munkavállalók után: 1000Ft/nap/fő
-filmipari alkalmazás esetén 3000Ft/nap/fő

5. Kizáró okok:

-köztisztviselő nem vállalhat alkalmi munkát
-az a munkáltató sem alkalmazhat alkalmi dolgozókat, akinek köztartozása vagy adótartozása van.
-Harmadik országbeli állampolgár, kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható egyszerűsített munkaviszony alapján

Fejlemény:

EFO2014-Egyszerűsített Foglalkoztatás Bejelentés néven új Android és Ios platformra is telepíthető alkalmazást fejlesztettek ki, megkönnyítve a bejelentést.

 

A szabályozásról bővebben a következő linken olvashat: nav.gov.hu//data/cms319734/46_Egyszerusitett_Foglalkoztatas.pdf