Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, fenntartás támogatása

Támogatás célja:  a biológiai sokféleség fenntartása és növelése, a természetes önszabályozó folyamatok erősítése, a talaj biológiai állapotának védelme és javítása, a növényvédőszerek szakszerűtlen használatából és a helytelen tápanyag-gazdálkodásból eredő kedvezőtlen környezeti hatások csökkentése, és az élelmiszerbiztonság garantálása.

A támogatás célja egyrészt a konvencionális területek ökológiai művelés alá vonásának ösztönzése, másrészt az ökológiai művelésbe vont területeken a gazdálkodási mód fenntartása.

Beadási idő: kérelmek benyújtása egyszerűsített eljárásrend keretében történik. Elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 7. és 2015. december 7. között.

Támogatásra jogosultak:  kérelmet az Aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be. egész Magyarország területén megvalósulhat.

Támogatható tevékenységek:  Az ökológiai gazdálkodási támogatás olyan önkéntes alapon működő kifizetési rendszer, amelyben a résztvevők az ökológiai gazdálkodási célok elérésének érdekében a gazdálkodásuk során többlet tevékenységek elvégzését vállalják.

A támogatás konkrét, ellenőrizhető előírásokra épít.

A támogatás feltétele az ökológiai gazdálkodás minősítési előírásainak megfelelő gazdálkodás folytatása a kötelezettségvállalás 5 éves időtartama alatt az átállás alatt levő és az átállt területeknél egyaránt. Az ökológiai gazdálkodásra való áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzák meg.

Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek.

A 2016. január 1-én átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.

Az átállási időszak:

 1. a) szántóföldi művelési ág esetében 2 egymást követő év;
 2. b) gyep művelési ág esetében 2 egymást követő év;
 3. c) ültetvény művelési ág esetében 3 egymást követő év;

Az átállási időszak kezdete Magyarországon elismert, a 834/2007/EK rendelet szerinti ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezet (a továbbiakban: ökológiai ellenőrző szervezet) igazolása alapján kerül meghatározásra. Az átállási időszak meghosszabbítása nem lehetséges.

Az ültetvény művelési ágban a faiskola és csemetekert kivételével minden gyümölcsfaj támogatásra jogosult.

A támogatási kérelem keretében nem termő ültetvény is támogatható.

Kötelezettségvállalások:  kötelezettségvállalás 2016. január 1-től 2020. december 31-ig tart.

 • A támogatást igénylő a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves időtartama alatt vállalja, hogy az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználó.
 • A támogatást igénylőnek a kötelezettségvállalással érintett teljes területen a támogatási időszak öt éves időtartama alatt be kell tartania az ökológiai gazdálkodás előírásait.
 • A kizárólag áttérési támogatásban részt vevő támogatást igénylő köteles december 31-ig ökológiai gazdálkodási képzésen részt venni.
 • A támogatást igénylő a kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése érdekében a gazdasága teljes területén elvégzett tevékenységekről a külön jogszabály szerinti gazdálkodási naplót papír alapon vagy elektronikus úton köteles naprakészen vezetni.

Támogatás mértéke, formája: vissza nem térítendő támogatás, egyszerűsített kiválasztási eljárásrend, szakaszos elbírálás alapján

öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú támogatás formájában

Ökológiai gazdálkodásra áttérés esetén:

 • szántóföld                        242€ /ha/év
 • zöldség                        516€ /ha/év
 • almafélék                        1040€ /ha /év
 • szőlő 873€ /ha/év
 • egyéb gyümölcs                        734 €/ha/év
 • gyepgazdálkodás-kaszálás 84 €/ha/év
 • gyepgazdálk-legelt. min.0,3ÁE/ha 147€/ha/év

Ökológiai gazd.fenntartás esetén

 • szántóföld 172€/ha/év
 • zöldség 366€/ha/év
 • almafélék 802€ /ha/év
 • szőlő 674€ /ha/év
 • egyéb gyümölcs 568€ /ha/év
 • gyepgazdálkodás-kaszálás 88€ /ha/év
 • gyepgazdálk.-legeltet. 147€ /ha/év

Támogatási kérelem elkészítésekor kötelezően csatolni kell: HAZAI AKKREDITÁCIÓVAL RENDELKEZŐ ELLENŐRZŐ SZERVEZETTEL KÖTÖTT SZERZŐDÉST