Októberre várhatóak az új GINOP pályázati kiírások

Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikáért felelős államtitkárának elnökletével ülésezett a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) Monitoring Bizottsága 2014. június 3-án, Szegeden.

Az operatív program végrehajtása a legutóbbi monitoring bizottsági ülés óta a kívánt mértékben, időarányosan haladt előre. A szerződött nyertesek között továbbra is a mikro-, kis- és középvállalkozások szerepelnek nagy számban. 2014 májusáig a GOP 1-3. és 5. prioritás keretében 25 604 projekt részesült pozitív támogatói döntésben, összesen 851,4 milliárd forint kötelezettségvállalással. 25 384 pályázóval kötöttek támogatási szerződést 823,5 milliárd forint összértékben.

2014. január 1-jén vette kezdetét az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból finanszírozott programok irányítási rendszerének átalakítása, mindez érintette a központi koordinációs és irányító hatósági funkciókat is. Ugyanekkor jogutódlással megszűnt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), melynek irányító hatóságai az új intézményrendszerben három minisztérium és a Miniszterelnökség szervezeti keretei között működnek tovább. Az irányító hatóságok egyes irányítási és végrehajtási funkcióit az érintett szakminisztériumok végzik, míg munkájuk összehangolásáért és egységességéért a Miniszterelnökségen belül kialakított Központi Koordinációs Szerv (KKSZ) felel.

A jövőben – az új Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében – odaítélendő támogatásokkal kapcsolatban elhangzott: az új pályázatok meghirdetése az operatív programok bizottsági elfogadását és a konstrukciók kidolgozását követően idén októberben várható.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)