Online Pénztárgép használata során felmerülő kérdések-válaszok!

1. Online pénztárgép használat esetén: ha szervizelik a gépet, akkor nyugtát állítunk ki helyette. A KÉRDÉS: ha visszakaptuk a gépet, utólag be kell ütni a nyugtákat a gépbe? Ha igen milyen dátumra?

A nyugta kiállításának dátumára, vagy arra a napra,amikor visszahozták a gépet? Ha igen, a sztornós nyugtát is be kell ütni,és sztornírozni?

VÁLASZ:  A kézi nyugtával bizonylatolt bevételt utólag  be kell ütni a pénztárgépbe  a javítás befejezése után, méghozzá  az újbóli üzembe helyezés napján. A javítás ideje alatt szerzett bevételt egy összegben kell beütni a gépbe. Ha van rá lehetoség, akkor külön megjelöléssel, amelybol kitunik, hogy ez a tétel a javítás ideje alatt szerzett összes bevétel. Ha nincs olyan lehetoség a pénztárgépben, hogy külön megjelöléssel lássa el ezt a bevételt, akkor is egy összegben kell beütni a gépbe a javás elvégzése után. Ekkor  a pénztárgép által kiadott gépi nyugtára kell rávezetni kézzel, hogy ez a nyugtán szereplő tétel a javítás ideje alatt szerzett bevétel.

2. KÉRDÉS: Online pénztárgép esetén, sztornírozott tételnél (amit ugye be lehet már ütni a gépbe) kell-e használni a pénztárgép módosító könyvet? Van egyáltalán ennek értelme,ha úgyis lemínuszolom a gépben? Ez fontos,hiszen ellenorzésnél mindig ott kellett lennie a pénztárgép mellett.

VÁLASZ: abból a feltételezésből kiindulva, hogy a  pénztárgép módosító könyv megjelölés alatt a pénztárgép napi bevételének módosító tételei nyomtatványt értjük: Figyelemmel arra, hogy az új, on-line adatkapcsolatra alkalmaspénztárgépeknek elméletileg már valóban kötelezo funkciója az, hogy képesek legyenek a sztornó bizonylat kezelésére, így ha ilyet kell kibocsátani, akkor azt a gép tudja kezelni és emiatt nem kell rögzíteni külön  a pénztárgép módosító könyvben, sem más nyomtatványon, jegyzokönyvben. (Abban az esetben, ha az on-line pénztárgép mégsem nem alkalmas sztornó nyugta kiállítására, amelybol következoen nincs lehetoség pénztárgépi sztornózásra, akkor a sztornózást kézzel kell ezt megtenni. A tévesen kibocsátott nyugta sztornózását azonban alá kell tudni támasztani valamilyen hitelt érdemloen igazoló okmánnyal, pl.  jegyzokönyv, a pénztárgép napi bevételének módosító tételei nyomtatvány, kézi sztornó nyugta, stb.), amely mellé csatolni kell a tévesen kiállított nyugtát.

3. KÉRDÉS: Mivel a legutolsó közlemény szerint nem kell beütni az online pénztárgépbe (nem kell nyugtát is kiállítani),ha valaki kézpénzes számlát kér: ha éppen rossz a gép, és éppen kézzel nyugtázunk: ha ilyenkor valaki számlát kér, akkor kell mellé kézi nyugtát is kiállítani, vagy sem?

VÁLASZ: Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 159.§-ának fo szabálya szerint az adóalanynak az általa teljesített termékértékesítésrol, szolgáltatásnyújtásról számlát kell kibocsátani. Az ÁFA törvény 166.§ (1) bekezdése alapján, ha az adóalany a 165.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles nyugta kibocsátásáról gondoskodni.

(Számlakibocsátási  kötelezettség alól az adóalany a hivatkozott szabályok alapján akkor mentesül, ha a vevo, igénybevevo nem adóalany és nem is jogi személy, a vételárat készpénzzel, készpénz-helyettesíto fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesíto eszközzel a teljesítésig kifizeti, mely vételár nem éri el a 900 ezer forintot és a vevo nem kér számlát.)

Az ÁFA törvény elozoekben hivatkozott szabályaiból következoen egy ügyletről egyféle bizonylatot (számlát vagy annak adása alóli mentesülés esetén nyugtát) kell kibocsátani.