PÁLYÁZNI SZERETNÉNK? Ezeknek kell megfelelni!

A hírek szerint 2015 elejétől folyamatosan nyílni fognak az újabb és újabb pályázati lehetőségek a vállalkozók számára. A feltételek azonban szigorúbbak lesznek a múltban megtapasztaltnál: a cégeknek számos számviteli feltételnek kell várhatóan megfelelniük.

A fő feltételek két nagy szempontra bonthatóak:
– a pályázó vállalkozással kapcsolatos gazdálkodási feltételek,

– a beruházás helyszíne.

Ezért aki komolyan gondolkozik abban, hogy pályázaton indulna a jövőben, annak érdemes a 2014-s gazdasági évet úgy zárni, hogy cége meg is feleljen a feltételeknek.

A legfontosabb számviteli feltételek:

  • A cégnek nem lehet köztartozása
  • A társaság saját tőkéje a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló legutolsó évi beszámoló adatai szerint, eléri vagy meghaladja a jegyzett tőke felét
  • Adott pályázati projektben elszámolható összköltség nem haladhatja meg a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló legutolsó évi beszámoló adatai szerinti nettó árbevétel mértékét
  • Adott pályázati projektben elszámolható összköltség nem haladhatja meg a pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló legutolsó évi beszámoló adatai szerinti mérlegfőösszeget

A különböző pályázatok esetében a gazdálkodási adatokra vonatkozó kritériumok tovább bővülhetnek, ezzel kapcsolatosan a releváns kiírás megjelenésekor tudunk pontos tájékoztatást nyújtani.

De általában ilyen kritérium lehet például a támogatott tevékenységek (TEAOR kódok) listája. A most ősszel megjelent pályázatok esetében meghatározták a támogatott tevékenységek listáját, és ez a trend várhatóan a jövőben is folytatódni fog. Ezért nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy

  • Milyen TEAOR kódokkal állítjuk ki számláinkat vevőink felé (mert a pályázati kiírás tartalmazhatja, hogy az árbevétel x %-a egy bizonyos TEAOR kóddal kell, hogy érkezzen)
  • Le legyenek jelentve a tevékenységi kódok a NAV, illetve a Cégbíróság felé. Utóbbi meglétét a cégkivonatban tudjuk ellenőrizni.

A fejlesztés helyszínének kérdése

A másik nagyon fontos szempont a fejlesztés helyszíne. A közép-magyarországi régió (ide tartozik Budapest és Pest megye) eddig sem volt elkényeztetve a pályázati forrásokkal, ez a tendencia a jövőben várhatóan folytatódni fog: egyre kevesebb forrás fog jutni erre a területre.

A közepesen jól támogatott területek közé tartozik Nyugat-Dunántúl, és Közép-Dunántúl, míg a legtöbb támogatásra a dél-dunántúli, északi és keleti régiók számíthatnak.

Mit tegyen az, akinek nem a kiemelten támogatott régiókban van a vállalkozása?

Fontos tudni, hogy a támogatás intenzitása a beruházási projekt helyszínétől függ. Tehát egy budapesti cég is kaphat magas támogatást, ha például Észak-Magyarországon ruház be. Egy fizikai formában megvalósuló beruházásnál a helyszín egyértelműen eldönthető. Olyan beruházásoknál, amelyek esetében a megvalósulás helyszíne nem ennyire kézenfekvő (pl.: tanácsadás, innováció stb.) célszerű lehet vagy a cég székhelyét áthelyezni a megfelelő régióba, vagy egy telephelyet létrehozni ott – természetesen a mindenkori jogi szabályozás figyelembevételével.

(P&P)