Tovább egyszerűsödött az EKÁER

Az érintett gazdálkodói kör észrevételei alapján 2015. április 1-jétől tovább egyszerűsödött az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKÁER). Mától a NEM KOCKÁZATOS termékek esetében a gazdálkodók jelentős része néhány adat megadásával egyszerűsített bejelentést tehet.

A nem kockázatos termék esetében egyszerűsített bejelentést tehet az adózó, ha az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

– a bejelentést megelőzően két évvel kimutatott éves nettó árbevétele az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétele a 40 milliárd forintot elérte;
– szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában;
adószáma nincs felfüggesztve.

Az egyszerűsített bejelentéskor mindössze a feladó és a címzett adatait (név, adószám) valamint a nem kockázatos termék belföldi fuvarozására használt gépjármű rendszámát kell bejelenteni.

Az egyetemes postai szolgáltatók szintén egyszerűsített bejelentést tehetnek.

2015. április 1-jétől belföld-belföld viszonylatban, amennyiben a nem kockázatos terméket a címzett fuvarozza vagy fuvaroztatja el, az EKÁER-ben a feladó helyett a címzett jelenti be a szállítmányt.

Az adózó érvénytelenítheti a 15 napig érvényes EKÁER számot, azonban 2015. április 1-jétől az érvénytelenítés esetén annak indokát is meg kell adni. Az igényelt EKÁER szám érvényességi idejét továbbra sem lehet meghosszabbítani, annak lejárta esetén új számot kell igényelni.

(NAV)