Új pályázat jelent meg K+F+I témában KKV-k számára!

Cél:   a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújt. A fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára.

A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

Támogatható tevékenységek:

 1. Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás (önállóan támogatható)

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése.

 1. Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:
 • Projekt előkészítési tevékenység
 • Projektmenedzsment tevékenység
 • Iparjogvédelmi tevékenység d) Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység
 • Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység
 1. Regionális beruházás keretében:
 • eszközbeszerzés
 • immateriális javak beszerzése
 1. Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység:

Külső szakértő szervezet által nyújtott, a marketing és üzleti tanácsadási, szabványok alkalmazásával kapcsolatos, valamint a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment tanácsadás szolgáltatás díja, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység.

A pályázók köre:

 • mikro-, kis- és középvállalkozások annak magyarországi (kivéve Közép-Magyarországi Régió terület)

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Elérhető támogatás:   vissza nem térítendő

 • akik rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel: min.10 millió. – max.130 millió
 • akik NEM rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel: 10 millió – max.50millió

Előleg igényelhető: a tám.összeg 75%-ig, az 1 lezárt évvel nem rendelkezőknek a tám.összeg max.40%.

Területi korlátozás:  a projektmegvalósítás helye Magyarország területe, KIVÉVE KÖZÉP-MAGYARORSZÁG (Pest megye, Budapest)

Beadható:   2015. december 15-től 2017. december 14-ig lehetséges.

Az alábbi határnapokig benyújtott pályázatok kerülnek együttesen elbírálásra:

 • február 1.
 • május 16.
 • szeptember 12.
 • december 12
 • március 13.
 • június 27.
 • december 14

Bővebben a pályázat részleteiről, feltételeiről  ITT  olvashat!