Új pályázat mezőgazdasági termékek értéknövelésére!

Az új pályázat lehetőséget biztosít a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, a termékek versenyképességének javításához a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.

Támogatható tevékenységek:

– Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
– Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
– A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
– A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése
– A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása
– Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.
Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

Nem támogatható a borászati tevékenységet végző, valamint a takarmánygyártást célzó tevékenység

Támogatás mértéke, formája: vissza nem térítendő tőketámogatás

Támogatási intenzitás: Közép-magyarországi Régióban (KMR) 40%,  NEM KMR 50%

– egyéni beruházás esetén max. 500 millió Ft,
– kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

Támogatásra jogosultak:

 1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  – az utolsó teljes lezárt üzleti évi – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
  – tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.
 2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  – utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  – tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
  – a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.
 3. konzorcium, amelynek legalább 5tagja van, és a tagok külön-külön megfelelnek a jogosultsági kritériumoknak
 4. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független – kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott.

A pályázat további feltételeiről bővebben ITT olvashat!