Új támogatási lehetőség méhészeknek

A nyomtatványt 2014. február 15. és március 14. között lehet benyújtani.

A méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 4/2014. (I. 27.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás igényelhető a méhész-gazdálkodó üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház üzemben tartásához kapcsolódóan megfizetett, és igazolt költségekre.

A támogatás igénybevételéhez a 24/2014. (II.3.) MVH Közleményben rendszeresített nyomtatványt 2014. február 15. és március 14. közötti időszakban kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz az előírt mellékletek csatolásával együtt.

A támogatás igénybevételére az a méhész jogosult, akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező – kötelezettsége szerint – bejelentette a Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR). Támogatás az említett járművekre 2013. évben igazoltan megfizetett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási, illetve gépjárműadó költsége után igényelhető.

A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keret figyelembevételével kerül meghatározásra.