Dióhéjban a fontosabb változások 2021 – Helyi adók

Iparűzési adó

Ne felejtsük azt a jó hírt, hogy a nyári adócsomag hatására idén először a helyi iparűzés adóban sem kell év végén feltöltési kötelezettséggel számolni. (2019-ben már a társasági adóelőleg és
innovációs járulék adóelőleg feltöltési kötelezettséget eltörölték.) Az iparűzési adó kapcsán jelentős könnyítés lehet a vállalkozások számára a 2021. évtől az, hogy az állami adóhatósághoz benyújtott egyetlen bevallással eleget tehetnek adóbevallási kötelezettségüknek az egységesített formanyomtatványon.

További kedvező rendelkezés az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő adó megszűnése. A 180 napot meghaladó tevékenység telephelyet keletkeztető jellege azonban fennmarad. Megerősítésre kerül a helyi iparűzési adó alapjának meghatározásakor a szokásos piaci ár alkalmazásának kötelezettsége, amennyiben a kapcsolt vállalkozások közötti ügylet hatással van a nettó árbevételre, vagy az azt csökkentő költségekre. A társasági adótörvénnyel összhangban, az ott meghatározott vállalkozásoknál kerül majd alkalmazásra ez az új szabály.
2021-től módosul az adóalapmegosztási szabályozás. A változással bevezetésre kerül, hogy a tartós bérletbe, lízingbe adott gépjárművek tekintetében az eszközértéket a székhelyre,
telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kell figyelembe venni, ezzel megszüntetve egy adóelkerülési kiskaput.

Reklámhordozók építményadója

Megszűnik a reklámhordozók után fizetendő helyi építményadó kötelezettség is.

Gépjárműadó

2021 január 1-jétől a gépjárműadóhoz kapcsolódó adóhatósági feladatok az önkormányzatoktól átkerülnek az állami adóhatóság feladatkörébe.

About the Author

You may also like these